M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
MiLK ARCHITEKCI to rodzinne biuro architektoniczne wychodzące naprzeciw najbardziej zindywidualizowanym zadaniom projektowym. Pracownię tworzy para architektów Mirela Kołbyk i Łukasz Kołbyk oraz zespół stale współpracujących projektantów branżowych. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku w Szczecinie.
W naszej pracowni powstają projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, komercyjnych oraz użyteczności publicznej. Posiadamy szerokie doświadczenie w projektowaniu obiektów sportowych oraz współpracowaliśmy przy projektowaniu szkół, przedszkoli oraz obiektów sakralnych. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do architektury, w kręgu naszych zainteresowań leżą także działania okołoarchitektoniczne, takie jak projekty aranżacji i wystroju wnętrz, grafika użytkowa, rękodzieło oraz ogólnie pojęty design.
Wszystkich pragnących nawiązać współpracę z naszą pracownią prosimy o przesłanie oferty lub portfolio na adres biuro@milkarchitekci.pl
ŁUKASZ KOŁBYK
magister inżynier architekt
Dyplom PS WBiA kierunek Architektura i Urbanistyka
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Architekt Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Kariera:
2004-2008: Biuro Architektoniczne ARCHIVIA
2008-dziś: MiLK ARCHITEKCI Pracownia Projektowa
Nagrody:
2004: III nagroda w konkursie SARP na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu (dla ARCHIVIA)
2005: I nagroda w konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego trójdzielnej hali widowiskowo-sportowej z zapleczem szatniowym, rekreacyjno-hotelowym przy 1. L.O. w Szczecinku (dla ARCHIVIA)
2006: III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum rekreacyjno-sportowego i kulturalno-oświatowego przy ul. Krasickiego w Kórniku (dla ARCHIVIA)
MIRELA KOŁBYK
magister inżynier architekt
Dyplom PS WBiA kierunek Architektura i Urbanistyka
Kariera:
2005-2006: Dekton Pracownia Architektoniczna
2006-2012: Biuro Architektoniczne ARCHIVIA
2008-dziś: MiLK ARCHITEKCI Pracownia Projektowa
Nagrody:
2006: III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej centrum rekreacyjno-sportowego i kulturalno-oświatowego przy ul. Krasickiego w Kórniku (dla ARCHIVIA)
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk