M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk
ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25, Regon: 320597390
tel.: +48 509 815 773
fax: +48 91 820 24 22
e-mail: biuro@milkarchitekci.pl
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00
numer konta: 54 1140 2004 0000 3602 5763 5947 (mBank S.A.)
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk