M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Dom rekreacyjny w Kołczewie
Inwestor: Prywatny
Adres: Kołczewo, gm. Wolin
Projekt: 2014 r.
Relizacja: 2014/2015 r.
Pow. zabudowy: 106,68 m2
Pow. użytkowa: 125,25 m2
Kubatura: 554,74 m3
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk