M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny jednorodzinny w Szczecinie przy ul. Rumuńskiej (rozbudowa)
Inwestor: Prywatny
Adres: Szczecin-D±bie, ul. Rumuńska
Projekt: 2010 r.
Autorzy: arch. £ukasz Ko³byk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI £ukasz Ko³byk