M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej z funkcją handlowo-usługową w parterze w Szczecinie
Inwestor: Prywatny
Adres: Szczecin, ul. Sosnowa
Projekt: 2014 r.
Realizacja: 2015 r.
Pow. użytkowa: 2x 177,60 m2
Pow. zabudowy: 2x 69,70 m2
Kubatura: 2x 770,50 m3
Pow. terenu: 466 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk