M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gryficach przy ul. Cukrowniczej
Inwestor: GALERIA INVESTMENT
Adres: Gryfice, ul. Cukrownicza
Projekt: 2013/2014 r.
Pow. użytkowa: ok. 2000 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Marcin Durys
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk