M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek dawnej przepompowni w Gryfnie przy ul. Targowej
Inwestor: GMINA GRYFINO
Adres: Gryfino, ul. Targowa
Projekt: 2014 r.
Pow. działki: 177 m2
Pow. zabudowy: 39,34 m2
Pow. użytkowa: istniejąca 16,40 m2 / projektowana 29,51 m2
Kubatura: istniejąca 469,69 m3 / projektowana 224,41 m3
Wysokość budynku: 9,34 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Mirela Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk