M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Hala sportowa w Radziszewie przy ul. Szczecińskiej
Inwestor: Gmina Gryfino
Adres: Radziszewo, ul. Szczecińska
Projekt: 2011/12 r.
Realizacja: 2013 r.
Pow. użytkowa: 1776,85 m2
Kubatura: 8897,70 m3
Pow. terenu: 8150,70 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Marcin Durys, arch. Radosław Jach
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk