M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Dom Handlowy BRYZA w Kołobrzegu (rozbudowa)
Inwestor: Prywatny
Adres: Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej
Projekt: 2013 r.
Pow. użytkowa: 2400 m2
Autorzy: arch. Marcin Durys, arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk