M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Zespół urządzeń sportowych w Bornem Sulinowie przy ul. Niepodległości
Inwestor: Gmina Borne Sulinowo
Adres: Borne Sulinowo, ul. Niepodległości
Projekt: 2009 r.
Realizacja: 2009 r.
Wykonawca: Prestige s.j.
Pow. terenu: 73339,3 m2
Pow. kompleksu Orlik: 3106,3 m2
Boisko piłkarskie: 30x62 m
Boisko wielofunkcyjne: 19,1x32,1 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk