M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Zespół urządzeń sportowych w Brojcach przy ul. Brzozowej
Inwestor: Gmina Brojce
Adres: Brojce, ul. Brzozowa
Projekt: 2010 r.
Realizacja: 2011 r.
Wykonawca: Grand + Activia: Kaszub
Pow. terenu: 6495,46 m2
Boisko piłkarskie: 30x62 m
Boisko wielofunkcyjne: 19,1x32,1 m
Lodowisko-rolkowisko: 19,1x26,2 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk