M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Zespół urządzeń sportowych w Gryficach przy ul. 3-go Maja
Inwestor: Gmina Gryfice
Adres: Gryfice, ul. 3-go Maja
Projekt: 2011 r.
Realizacja: 2011 r.
Wykonawca: Saltex Europa
Pow. terenu: 7340,12 m2
Boisko piłkarskie: 30x62 m
Boisko wielofunkcyjne: 19,1x32,1 m
Korty tenisowe: 16x49 m
Bieżnia: 60 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk