M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Aranżacja salonu Pepe Jeans London w Szczecinie w Galerii Kaskada
Inwestor: Pepe Jeans London
Adres: Szczecin, Galeria Kaskada
Projekt: 2011 r.
Realizacja: 2011 r.
Pow. użytkowa: 103,83 m2
Kubatura: 311,5 m3
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk