M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Płotach przy ul. Piastowej
Inwestor: PHB "GALERIA"
Adres: Płoty, ul. Piastowa 6
Projekt: 2010/2014 r.
Realizacja: 2012/2015 r.
Pow. użytkowa: 1570 m2
Kubatura: 5295 m3
Ilość mieszkań: 18
Pow. terenu: 801,0 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Mirela Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk