M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Pensjonat agroturystyczny w Nowym Polichnie
Inwestor: Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Helman
Adres: Nowe Polichno, gm. Santok
Projekt: 2007 r.
Realizacja: 2008 r.
Pow. użytkowa: 250,9 m2
Ilość pokoi: 7
Autorzy: arch. Mirela Kołbyk, arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk