M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
¦wietlica wiejska w Wysokiej Gryfińskiej przy ul. Lipowej
Inwestor: Gmina Gryfino
Adres: Wysoka Gryfińska, ul. Lipowa 15, 16
Projekt: 2012 r.
Autorzy: arch. £ukasz Ko³byk, arch. Marcin Durys
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI £ukasz Ko³byk