M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Termomodernizacja z kolorystyką elewacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świnoujściu przy ul. Boh. Września i B. Chrobrego
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "SŁOWIANIN"
Adres: Świnoujście, ul. Boh. Września 48-49-50-51,
Adres: ul. B. Chrobrego 16-18-20-22-24
Projekt: 2014 r.
Pow. użytkowa: 9 110,75 m2
Pow. zabudowy: 1 688,66 m2
Kubatura: 36 610,91 m3
Wysokość budynku: 30,31 m / 33,11 m / 35,91 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Mirela Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk