M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Termomodernizacja z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Świnoujściu przy ul. Sikorskiego
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "SŁOWIANIN"
Adres: Świnoujście, ul. Sikorskiego 4a-4d
Projekt: 2014 r.
Pow. użytkowa: 2 507,90 m2
Kubatura: 11 960,40 m3
Wysokość budynku: 16,50 m
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Mirela Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk